Vrh A

 

Breeding plan

 

 

Vrh B

 Areta + Garrido breeding plan

Vrh C

vrh C-litter C

 

Vrh D

  

vrh DTvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio